ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW.GIVEITSOCKS.COM

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Дейли Патърн ООД, наричано по-долу „Търговецът” и потребителите на уебсайта, намиращ се на https://www.giveitsocks.com/. Дейли Патърн ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204706791, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ул Средна гора 32, имейл адрес: info@dailypattern.co

Моля, прочетете тези Общи условия преди да използвате информационните и търговски продукти и услуги, предлагани от уебсайта https://www.giveitsocks.com/. С визуализирането на https://www.giveitsocks.com/ всеки потребител автоматично се задължава да спазва условията за ползване на уебсайта, описани по-долу. Потвърждаването на Общите условия по указания по долу начин е задължително условие за сключването на договор за продажба между потребител и Търговеца.

A. Идентификация и регистрация на потребителите

 1. Търговецът идентифицира всеки потребител на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на https://www.giveitsocks.com/ и на IP адреса на потребителя. Всеки потребител се идентифицира чрез име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Потребителят може да коригира информацията, предоставена при регистрацията на уебсайта.
 2. Потребителят се регистрира в уебсайта, като попълни електронна форма за регистрация/поръчка, достъпна в реално време (on-line) на сайта и изрази съгласие с настоящите Общи условия. В електронната форма за регистрация се попълват име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка и телефон за връзка. Потребителят може да се регистрира в уебсайта и чрез своя Google или Facebook профил.
 3. Маркирането на чекбокс с текст „Прочетох и приех Общите условия” има силата на писмено потвърждение на Общите условия. Така потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, използван от Търговеца, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.
 4. При попълване на заявлението за регистрация потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, както и че тези данни са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на свои задъжения в случай на предоставяне на неверни данни.

Б. Поръчка

 1. За да направите поръчка на уебсайта, е необходимо да изберете размер на артикула. Добавете избрания продукт в списъка с покупки (количка) чрез кликване върху бутона „Купи”. Добавянето на нов продукт към кошницата се извършва по указания начин. Може да направите преглед на съдържанието на количката си, както и да коригирате информацията в нея по всяко време, преди потвърждаване на поръчката.
 2. Всяка поръчка съдържа информация за вида и размера на избраната стока, цена на стоката и цена за доставка (включително стойността на услугата наложен платеж), както и обща сума за плащане. За да приключите поръчката е необходимо да предоставите точен адрес и всички останали задължителни данни за извършване на доставката, както и да се съгласите с настоящите Общи условия. Съгласието с Общите условия се извършва чрез маркиране на чекбокс с текст „Прочетох и приемам Общите условия“. Ако не маркирате чекбокса, не може да изпратите поръчката си за изпълнение.
 3. Потвърждаването на поръчката се извършва чрез кликване върху бутона „Потвърди”. Моля, преди да натиснете бутона „Поръчване”, прегледайте още веднъж информацията във Вашата поръчка.
 4. След изпращане на поръчката, ще получите потвърдителен имейл, в който са описани всички данни за Вашата поръчка. От този момент се счита, че договорът за покупко-продажба е сключен.

В. Цени

 1. Цените на стоките са в български лева и са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна техническа грешка при изписването им. Цените на стоките включват ДДС.
 2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време цените на предлаганите в стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 3. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, при условия, определени от него и съгласно българското законодателство. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.

Г. Доставка

 1. Доставката на поръчаните стоки се осъществява от куриерска фирма „Еконт” до посочения от Потребителя адрес за доставка на територията на Република България или до предпочитан от потребителя офис на Еконт. Доставката е за сметка на Потребителя и цената й е фиксирана за цялата страна – 5лв. При поръчка над 30лв доставката е безплатна.
 2. Преди изпращане на поръчаната стока, можем да се свържем с Вас на посочения телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
 3. Доставката се извършва в срок до 3 (работни) дни. При извънредни обстоятелства може да удължим срока за доставка, като своевременно ще Ви информира за това.
 4. Доставката се извършва лично на лицето, изпратило поръчката или на всяко друго лице, което е на адреса за доставка и се е съгласило да получи пратката. За осъществяване на правото на отказ от договора или на замяна на поръчаната стока, моля да съхранявате товарителницата и други документи, предадени Ви от куриера при доставката.
 5. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително, когато е посочил непълен или неточен адрес или телефон за връзка.

Д. Плащане

 1. Плащането на цената на поръчаните стоки се извършва при доставка на стоките, с наложен платеж.
 2. Наложеният платеж, който ще заплатите при доставка, включва Общата сума на Вашата поръчка + Цената за доставка от 5лв (за покупка на 1 артикул и безплатна за повече от 1 артикула в поръчката или поръчка над 30лв). Ще видите тази информация на Checkout/Чекаут страницата преди да потвърдите своята поръчка.

Е. Отказ от договора

 1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките.
 2. За да упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да уведоми Търговеца за решението си да се откаже от договора, като посочи опише доставените стоки и стойността на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката, както и да посочи предпочитан начин за възстановяване на заплатената сума.
 3. За да улесним упражняването правото на отказ, Ви предоставяме възможност да изпратите по електронен път попълнен стандартния формуляр, който ще получите от Търговеца, след като изразите желанието си да се откажете от договора чрез изпращане на имейл info@giveitsocks.com или чрез контактната форма на уебсайта. При отказ от договора, изразен по някой от описаните начини, Търговецът изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа.
 4. При отказ от договора, потребителят е длъжен да върне стоките по куриер за своя сметка, в срок от 14 дни от датата, на която е упражнил правото си на отказ от договора. При връщане на стоките, потребителят трябва да изпрати и копие на товарителницата и други документи, предадени му от куриера при доставката.
 5. Ако потребителят не върне стоката в срок до 14 дни от датата на упражняването на правото на отказ, без да уведоми Търговеца за причините за забавянето, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора. Ако забавянето е в резултат на причина, която обективно е възпрепятствала потребителя да върне стоката в 14-дневния срок и тази причина може да бъде доказана от потребителя, ще се счита, че срокът за връщане на стоката е спазен.
 6. При връщане стоката, тя трябва да е без следи от употреба или нарушаване на търговския й вид. Не се счита за нарушаване на търговския вид на върната стока отстраняването на етикета и/или разопаковането й.
 7. Търговецът възстановява на потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки в срок до 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоките. Възстановяването на платените суми се извършва по посочен от потребителя начин, като разходите за възстановяване са за сметка на потребителя.

Ж. Замяна на стоки

 1. Всяка закупена стока може да бъде заменена с друга в срок до 14 дни от датата на доставка. В случай че желаете да замените получена стока, моля да ни уведомите по имейл или като използвате контактната форма на уебсайта. Ние ще Ви изпратим имейл с инструкции относно извършването на замяната. Трябва да имате предвид, че замяна на стока може да бъде направена само при условие, че разполагаме с наличност от желания от продукт и размер.
 2. За извършване на замяната е необходимо да върнете стоките, чиято замяна желаете, на посочения от нас адрес. Разходите за връщане на стоките, чиято замяна е поискана, и разходите за извършване на доставка на заменените, са за Ваша сметка в ролята на Потребител.

З. Гаранции и рекламации

 1. Всяка потребителска стока се ползва с две годишна законова гаранция съгласно действащото българско законодатество. В рамките на този двугодишен срок потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. Такова несъответствие може да бъде вида и размера на стоката, фабричен дефект на материалите или изработката, както и всяко друго несъответствие на доставената спрямо качеството и характеристиките на поръчаната стока.
 2. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за намаляване на цената или за възстановяване на заплатената сума. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената, ако Търговецът извърши замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.
 3. Рекламация за дефектна стока може да се подаде писмено чрез посочения имейл, чрез контактната форма на уебсайта.
 4. При предявяване на рекламация потребителят трябва да посочи причините за предявяване на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, размера на претендираната сума за възстановяване, адрес, телефон и email за контакт. Потребителят задължително следва да приложи и всички документи, които е получил при доставка на стоката (товарителница и др.).
 5. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
 6. Потребителят не дължи никакви разходи във връзка с предявената рекламация (за експедиране на стоката, за материали и труд и др.).

И. Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали, разположени на уебсайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на трето лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца и не могат да бъдат използвани от потребителите в нарушение на действащото законодателство. Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, копира съдържанието, публикувано на уебсайта на Търговеца, без неговото изрично съгласие. В това число са включени: дизайн на продукта, снимков, видео и текстови материал, лого и други графични мотиви. При копиране на съдържанието от уебсайта, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост на Търговеца, той има правото да претендира обезщетение по предвидения в закона ред.

Й. Лични данни

 1. Във връзка информационните и търговски продукти и услуги, предлагани от уебсайта, Търговецът обработва лични данни на потребителите на уебсайта. Обработването на личните данни се извършва при спазване на действащото европейско и национално законодателство и при условията на публикуваната на уебсайта Политика за поверителност и защита на личните данни.

К. Уреждане на спорове. Контролни органи

 1. При спор с Търговеца, потребителите могат да подадат жалба до КЗП, на адреса на Комисията или онлайн, както и да се обърнат към Общите помирителни комисии, към КЗП. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Компетентна за разрешаване на спор между Търговеца и потребителите е Обща Помирителна комисия със седалище София.
 2. При спор между Търговеца и потребител, потребителят може да използва способ за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци. Този способ представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип и е уреден в Закона за защита на потребителите.
 3. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на (http://ec.europa.eu/odr) – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
 4. Органите, регулиращи дейността на Търговеца, са Комисия за защита на потребителя (КЗП) с адрес гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6, email: info@kzp.bg, https://kzp.bg/kontakti, тел: 0700 111 22 и Комисия за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, email: kzld@cpdp.bg, уебсайт: https://www.cpdp.bg/, тел: 02/91-53-518.

Л. Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в Общите условия в 7-дневен срок от на посочения от потребителя имейл адрес. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението за промяна на Общите условия. Ако потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите Общи условия, се счита, че изменението е прието от потребителя без възражения.
Вашето съобщение беше изпратено успешно.
Вашето съобщение не беше изпратено. Опитайте пак!