ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дейли Патърн ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204706791, със седалище и адрес на управление: Гр. София, ул Средна гора 32, имейл адрес: info@dailypattern.co, наричано по–нататък Търговецът. Търговецът поддържа електронен магазин, достъпен на сайта https://www.giveitsocks.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки.

Използвани термини

1. Начини и основание за събиране на лични данни

Търговецът обработва лични данни на потребителите във връзка с регистрацията на потребителите за ползване на продуктите и услугите на уебсайта. Търговецът обработва лични данни на потребителите на уебсайта въз основа на тяхното доброволно, ясно изразено съгласие. Във връзка с целите за обработка на лични данни, посочени по-долу, всеки потребител следва да даде изрично съгласието си за всяка отделна цел посредством отбелязване в поле за отметка (CheckBox), което се появява като квадратна кутийка с придружаващ я текст. Когато е направен избор, се появява отметка в кутийката, с оглед на което потребителят вече е дал съгласието за обработка на неговите лични данни да бъдат обработвани от Търговеца.

Личните данни, които потребителите предоставят директно, се обработват и използват за целите, посочени в настоящата Политика. Предоставянето на лични данни при използването на уебсайта не е задължително, освен ако потребителят желае да направи поръчка за покупка на стоки, предлагани на сайта. Идентификацията и регистрацията на потребителите в уебсайта се извършва по начина, посочен в Общите условия.

Личните данни, които Търговецът събира при извършена от потребителя доброволна регистрация на уебсайта са: име и фамилия, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер. Тези данни не са публично достъпни на уебсайта. Когато потребител посещава уебсайта, нашият уебсървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от доставчика на интернет услуги на потребителя и не Ви идентифицира лично.

При ползване на уебсайта, определени лични данни на потребителите могат да станат публично достъпни (напр. при писане на коментари).

Търговецът използва социалните медии по различни начини. От една страна, Търговецът осигурява достъп до уебсайта чрез Google или Facebook профил на потребителя, а от друга страна – за да промотира и рекламира предлаганите продукти и услуги, за да подобри и администрира услугите си. Освен това, Търговецът е интегрирал приставки на социални медии в уебсайта. Това означава, че когато потребителят кликне върху един от тези бутони (напр. бутона „харесва ми“ на Facebook), част от информацията на потребителя се споделя с доставчика на съответната социална медия. Ако в този момент потребителят е вписан в профила си в съответната социална медия, доставчикът на медията може да свърже тази информация с профила на потребителя в социалната медия и евентуално да покаже неговите действия на профила му, правейки ги видими за останалите потребители, с които потребителят е свързан.

Търговецът интегрира още услуги, свързани със социални медии (като съобщения в социални медии), чрез които да потребителят да общува с Търговеца във връзка с предоставяните от Търговеца продукти и услуги. Може също така Търговецът да поддържа профили в социални медии и да предлага приложения на сайтовете на различни социални медии. Всеки път, когато потребителят достъпва уебсайта чрез социална медия, доставчикът на съответната социална медия може да позволи на потребителя да споделя информация с нас. Ако потребителят избере да споделя, ще бъде уведомен от доставчика на социалната медия коя информация ще бъде споделяна. Например, когато се достъпва уебсайта посредством профила в социална медия, определена информация (както е било разрешено от доставчика на социалната медия) може да бъде споделена с Търговеца. Това може да включва адрес на потребителя, възраст или профилни снимки, запазени във Вашия профил.

Търговецът получава информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използва, когато посещава уебсайта (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); времето, което потребителят е прекарал в сайта и кои страници в сайта са посетени.

Търговецът използва бисквитки (‘Cookies’). Бисквитките са малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Потребителите могат да изберат да изтрият на Търговеца или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър, но може да повлияе на взаимодействието с друг уебсайтове. Повече информация за „cookies” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html. Търговецът използва следните типове „бисквитки“:

Търговецът няма достъп до „бисквитки“ на трети страни, а трети страни нямат достъп до използваните от Търговеца „бисквитки“. Търговецът си запазва правото да позволява на трети страни да показват реклами или набират информация за уебсайта, като записват информация от бисквитки от компютъра на потребителите.

Търговецът използва също така Facebook пиксел. Най–общо казано, Facebook пиксел е код, който се интегрира с програмния код на уебсайта, с цел предаване на информация към рекламния профил на Търговеца във Facebook. Така, когато даден потребител посети уебсайта, Фейсбук събира информация за посетителя и отчита поведението му на уебсайта на Търговеца – дали гледа, купува и от какво точно се интересува и т.н. Това ни позволява да подобрим дейността си чрез създаване на таргетирана аудитория от посетители, да оптимизираме рекламите си и рекламните си кампании на база резултати.

Търговецът ползва и Google Analytics – уеб услуга, предоставена от Google за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. Статистиката се събира на сървъра на Google, и се ползва от Търговеца за целите на подобряване на ефективността на уебсайта.

Търговецът си запазва правото да ползва и други начини за проследяване на трафика на уебсайта, с цел подобряване на неговата ефективност и промотиране на предлаганите продукти и услуги, за които ще информира предварително потребителите.

Търговецът не трансферира лични данни в трети страни, извън Европейския съюз.

2. Цели, за които се обработват личните данни

Търговецът обработва личните данни на потребителите само за следните цели: а) за регистрация на потребителя на уебсайта и управление на регистрацията; б) за обработване и изпълнение на поръчки, направени чрез уебсайта (потвърждение на поръчки, извършване на доставка, плащане на поръчки, осчетоводяване на поръчки; в) за извършване на замяна на доставени стоки; г) за администриране на отказ от договор и връщане на стоки по отказан договор; д) за приемане и удовлетворяване на рекламации, e) за разглеждане на жалби и запитвания и др. подобни; ж) за измерване и проследяване на статистически зависимости за потребителското поведение в уебсайта с цел подобряване на продуктите и услугите на Търговеца; з) за изпращане на регулярен бюлетин, за който потребителите изрично са абонирани; и) за маркетингови цели, свързани с активности на уебсайта; й) за изпращане на маркетингови съобщения и информация на трети страни, когато изрично Търговецът е получил съгласието на потребителя за това.

Разпознаването и събиране на IP адреса на потребителите позволява разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спази настоящата Политика, анализ на трафика към сайта и предпазване от злонамерени атаки.

Деца на възраст под 16 години нямат право да се регистрират в уебсайта, без изричното съгласие на свой родител/настойник. Търговецът ще изтрие всеки акаунт, който е създаден от дете на възраст под 16 години, без разрешение на родител/настойник, в най-кратък срок, след като е информиран за това. Ако сте на възраст под 16 години, моля, не изпращайте никакви лични данни – имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други. В случай, че Търговецът научи, че е събрал лична информация от дете на възраст под 16 години без съгласието на родител/настойник, ще изтрие тази информация възможно най-бързо.

3. Мерки за защита на личните данни

Данните, предоставяни от потребителите са защитени чрез технологията SSL. Тази технология представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет.

Запазването на поверителността и сигурността на личната информация е с най-висок приоритет и Търговецът ограничава достъпа до нея само на онези служители на Търговеца, които трябва да влязат в контакт. Търговецът ще запази всяка лична информация, предоставена от Потребителите като поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

Търговецът съхранява личната информация на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира ефективното използване на уебсайта. В общия случай, Търговецът съхранява личните данни на потребителя, докато е активна регистрацията на потребителя в уебсайта или докато потребител изрично не пожелае данните му да бъдат заличени. Предоставената и събирана от потребителите информация няма да се продава или да се предоставя за ползване възмездно на когото и да е било без личното съгласие на потребителите за това. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство.

Търговецът полага максимално възможни усилия, за да защити предоставената му лична информация, но въпреки това, трябва да се има предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

4. Права на потребителите във връзка с обработване на личните данни

Потребителите разполагат с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които Търговецът съхранява, а именно:

Всички изброени законни права Потребителите могат да упражнят чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на следния електронен адрес: info@giveitsocks.com изпратено от регистрационния имейл адрес на Потребителя.

Писменото заявление трябва да съдържа най-малко следното: потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията.

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

Търговецът дава право на потребителите да извършват следните промени във връзка с обработването на личните им данни: да редактират и изтриват лични данни, които не за задължителни за ползването на сайта и не желаят да бъдат публично достояние; да се откажат от получаването на бюлетин чрез избор на опцията за отписване в края на всеки получен имейл, да се откажат от получаването на маркетингови и търговски съобщения чрез избор за опцията за отписване в края на всеки получен имейл.

Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото европейско и национално законодателство в областта на защита на личните данни и в съответствие с тази Политика за поверителност и защита на личните данни. Потребителите имат право да подадат жалба до Комисия за защита на личните данни, в случай че смятат, че Търговецът обработва неправомерно предоставените от тях лични данни.

При въпроси, коментари или оплаквания във връзка с настоящата Политика или в случай че желаете да упражните правата си или да актуализирате предоставените лични данни, може да се свържете с нас на посочените в началото адрес, телефон и имейл адрес.

Вашето съобщение беше изпратено успешно.
Вашето съобщение не беше изпратено. Опитайте пак!